top of page

Wat is KLJ?

 

Ontstaan

In 1927 wenste de boeren en boerinnenbond (Vandaag de dag: landelijke gilde en KVLV) een vereniging uit te bouwen voor de jeugd, voor de toekomstige boeren en boerinnen. Zo ontstond de BoerenJeugdBond (BJB). In het begin was deze vereniging vooral gericht op land- en tuinbouwactiviteiten, maar door de jaren heen werd meer en meer nadruk gelegd op ontspanning. Door de sterke daling van het aantal land- en tuinbouwers werd een naamsverandering doorgevoerd. Niet enkel toekomstige boeren en boerinnen waren welkom, maar ook andere jongeren, allen met een gezonde boerenmetaliteit. De nieuwe naam werd Katholieke Landelijke Jeugd, of afgekort, KLJ.

 

 

K van Katholiek

De KLJ is een katholieke jeugdbeweging. De oorsprong lag bij mensen met een katholieke achtergrond. Het overgrote deel van vlaanderen was toen namelijk katholiek gelovig. Door de jaren heen is de vlaamse geloofsverdeling veranderd en tegenwoordig richt de KLJ zich niet enkel op katholieke jongeren. De vereniging blijft wel enkele christelijke waarden hoog in het vaandel dragen zoals vriendschap, solidariteit, vergeving, respect,… waar we op een eigentijdse manier voor gaan.

 

L van Landelijk

De naamsverandering van BJB naar KLJ kwam er om een breder publiek aan te spreken. Niet enkel toekomstige boeren en boerinnen waren welkom, ook andere jongeren, met een landelijke achtergrond. Of je nu in een klein gezellig dorp of in een verstedelijkt gebied woont, tegenwoordig is de KLJ er voor iedereen. We voelen ons verbonden door de gezonde “boerenmentaliteit”.

 

J van Jeugd

De vereniging heeft zich altijd toegespitst op jeugd. In het begin was dit in het algemeen voor land- en tuibouwjongeren, de belangrijkste doelgroep was toen al de +16-jarigen.  Na de naamsverandering ontstonden in enkele plaatselijke KLJ’s werkingen voor -16-jarigen. Vanaf de jaren 80 werden zelfs kinderen jonger dan 12  verwelkomt in sommige afdelingen. Gezien de leeftijdsgroepen vrij ruim waren werd vanaf 2000 een nieuwe indeling gemaakt van de leeftijdsgroepen. De jongste leeftijdsgroep telt leden van 6 tot 9 jaar, vervolgt door een groep van 12 tot 14, daarna een groep van 14 tot 16, een groep van 16 tot 20 en de laatste groep van 20 tot 35.


Bij KLJ ReNo is er geen jong KLJ, de groepen onder de 16 jaar zijn dus niet aanwezig. Onze KLJ werkt met 1 groep jongeren van 16 tot 35 jaar. Ook in het bestuur is een variëteit aan leeftijd te bespeuren. Zo zijn er bestuursleden van minimum 17j tot bestuursleden uit de oudere rangen van de vereniging. De leeftijdsverschillen vormen geen probleem binnen onze afdeling, het is net een meerwaarde.
De gezellige groep slaagt er telkens in om een amusante avond te beleven.

 

 

bottom of page